กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
กิจกรรมออนไลน์ คอม/ไอที พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป วิศวกรรม แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ

Computer Engineering and Data Science

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรม

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมออนไลน์

วันที่จัดกิจกรรม

อาทิตย์ 21 เมษายน 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 19 เมษายน 2567 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

80 คน

ค่าใช้จ่าย

859 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.1 - ม.6 / ปวช.หรือเทียบเท่า / เด็กซิ่ว (ปีการศึกษา 2567)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

Change Education

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร
สายอาชีวะสามารถสมัครได้

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

วันและเวลาที่จัดกิจกรรม: อาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 2567 เวลา 09.00-16.00 น.
รูปแบบกิจกรรม: Online Real Time by Zoom (เรียนสดออนไลน์พบผู้สอนจริง)
ประเภทกิจกรรม: ค่ายเชิงวิชาการ (มุ้งเน้นปฏิบัติการผ่านระบบจำลอง)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา/สายอาชีพ/เทียบเท่า/เด็กซิ่ว
 2. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการได้

รับสมัครจนถึง 10 พ.ค. 2567  ภายใน 23.59 น.
(อาจปิดรับสมัครก่อนกำหนดหากมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว)

กิจกรรมภายในค่าย

 1. Introduction รู้จักอาชีพและความแตกต่างของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการข้อมูล
 2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพทอนสำหรับวิศวกร (เรียนเชิงปฏิบัติการ เน้นลงมือทำจริง)
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างฐานข้อมูลเชิงระบบเบื้องต้น (เรียนเชิงปฏิบัติการ เน้นลงมือทำจริง)
 4. ระดมสมองสร้างมินิโปรเจกต์อย่างง่ายในหัวข้อ การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลในชีวิตประจำวัน (กิจกรรมกลุ่ม)

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. วิดีโอทบทวนความรู้หลังจบค่าย รับชมซ้ำได้ไม่จำกัดภายใน 15 วันนับจากวันที่จัดกิจกรรม
 2. รับสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาทักษะเพิ่มเติมหลังจบค่าย ก้าวเข้าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างอิสระ ที่จะจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 3. รับสิทธิ์เข้าสอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองความสามารถพื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูลเบื้องต้น
 4. รับประกาศนียบัตร 2 ใบ (ได้รับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม) ประกอบด้วย
  • ประกาศนียบัตรผ่านการเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 ใบ
  • ประกาศนียบัตรผ่านการเรียนในหลักสูตรวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 1 ใบ

พบปัญหาในการสมัครติดต่อสอบถามได้ที่

Line Official: https://lin.ee/wKaNZNc หรือ ID: @changeeducation (มี @
ด้วยนะ) [แนะนำช่องทางนี้เป็นพิเศษ]
Facebook: https://www.facebook.com/ChangeEdu360/
IG: https://www.instagram.com/change_education360


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน