ประกวดแข่งขัน

“Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” โครงการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์ จากนั้นคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และนำเสนอผลงาน-ประกาศรางวัล

วันที่จัดกิจกรรมแข่งขัน

18 พฤศจิกายน 2562

วันสุดท้ายของการรับสมัคร/ส่งผลงาน

31 ตุลาคม 2562

จำนวนสมาชิกในทีม

สมาชิก 2-5 คนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 ท่าน

ระดับการศึกษาของผู้สมัครแข่งขัน

อุดมศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

ฟรี

ของรางวัล

เงินรางวัลพร้อมโล่และประกาศนียบัตร รวม 100,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จัดโดย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอเชิญนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ใน โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้นำเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคต และเป็นการฝึกทักษะนักประดิษฐ์ การค้นคว้า วิจัย รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายแนวทางการดำเนินงานขององค์กร มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมายกระดับประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง

การสมัคร

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร ได้ที่ Facebook : โครงการ Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า

การส่งผลงาน

 • จัดทำรูปเล่มโครงงานตามแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร จำนวน 5 ชุด พร้อม CD-ROM ที่อยู่ในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF จำนวน 1 แผ่น
 • จัดส่งผลงานที่ โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” เลขที่ 55 ซ.นนทบุรี 32 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ถือตราประทับวันส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 • จัดกิจกรรม Workshop และนำเสนอผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศผลรางวัลชนะเลิศและมอบรางวัล วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

 1. สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 2.  ประกอบด้วยสมาชิก 2-5 คนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 ท่าน
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจะต้องมีตําแหน่งเป็นอาจารย์ของสถาบันศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 ท่าน สามารถดูแลให้คำปรึกษาได้ไม่เกิน 2 ทีม

หมายเหตุ : ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากทีมงานเท่านั้น

รางวัลสำหรับการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 5. ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จำนวน 6 รางวัล

เงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีการลอกเลียนแบบมาจากผลงานอื่น จะดำเนินการ ตัดสิทธ์การเข้าร่วมโครงการทันที ในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้วหากตรวจสอบว่ามีการทำผิดกฎกติกา ผู้เป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายและถูกยึดรางวัลคืน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการหรือสถาบันอื่นมาก่อน หากตรวจสอบว่ามีการทำผิดกฎกติกา จะถูกยึดรางวัลคืน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมประกวด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งนี้ กฟผ. สามารถนำผลงานทั้งหมดไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทน ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH