กิจกรรมออนไลน์ ค่ายแนะแนว นิเทศ/สื่อสารมวลชน สถาปัตย์/ศิลปกรรม อักษร/มนุษย์/ศิลปศาสตร์

February Online Creative Learning Camp

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรม

รูปแบบของกิจกรรม

เรียนกับผู้สอนแบบ real time พร้อมกันทุกคนผ่านโปรแกรมออนไลน์

วันที่จัดกิจกรรม

3-19 กุมภาพันธ์ 2564 (ขึ้นอยู่กับค่ายที่ลงสมัคร)
(ทุกคนเรียนพร้อมกันผ่าน Live)

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

2 กุมภาพันธ์ 2564

ระดับการศึกษา

ม.ต้น

จำนวนที่รับ

ไม่เกิน 15 คน/คลาส

ค่าใช้จ่าย

1,750 – 2,900 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

กิจกรรมนี้มีประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมด้วยหรือไม่?

มี

จัดโดย

Rhythm of arts ( CREATIVE LEARNING CENTRE)

Line @rhythmofarts สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

February Online Creative Learning Camp 💛

ค่ายเรียนรู้พื้นฐาน และ ค้นหาตัวตน สำหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) เพื่อสร้างความเข้าใจในวิชาระดับมหาวิทยาลัย และปูพื้นฐานที่ดีสําหรับการเตรียมตัวเรียนในระดับที่สูงขึ้น

แคมป์ใน section นี้ จะช่วยทําให้น้องๆได้ค้นหาตัวตน ค้นหาความชอบ ความถนัด ผ่านการเรียนปฎิบัติพื้นฐานของวิชาที่ถูกจัดแบ่งตามบุคลิกของบุคคล 👥✨

น้องๆ สามารถนําไปใช้เลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมปลาย ท่ีจะช่วยส่งเสริมกับเส้นทางนั้นๆ และ วางแผนการเรียนสําหรับการสอบเข้าให้ตรงกับความต้องการ และความถนัดตัวเองได้ต่อไป

ค่ายเรียนค้นหาตัวตนออนไลน์เดือนกุมภาพันธ์ของเรา มีดังต่อไปนี้ 👇🏻

1. THE ARCHITECT 🛠

เหมาะสำหรับเด็กมัธยมต้นสายออกแบบสถาปัตยกรรม
สอนโดยรุ่นพี่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18 กุมภาพันธ์
เวลา 19.00 – 20.30 น.

ราคา 2,900 บาท

2. THE DESIGNER 👗💍

เหมาะสำหรับเด็กมัธยมต้นสายออกแบบแฟชั่น
สอนโดยรุ่นพี่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18 กุมภาพันธ์
เวลา 17.00 – 18.30 น.

ราคา 2,900 บาท

3. THE LANGUAGES LOVER 📝

เหมาะสำหรับเด็กมัธยมต้นที่มีใจรักด้านภาษา และวรรณกรรม
สอนโดยรุ่นพี่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 8, 10, 12, 15, 17, 19 กุมภาพันธ์
เวลา 18.00 – 19.00 น.

ราคา 1,750 บาท

4. THE COMMUNICATION DESIGNER 💻

เหมาะสำหรับเด็กมัธยมต้นที่สนใจการออกแบบเพื่อการสื่อสาร
สอนโดยรุ่นพี่ Comm De จุฬาฯ

วันที่ 6, 7, 13, 14 กุมภาพันธ์
เวลา 09.00 – 11.00 น.

ราคา 2,900 บาท

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp