ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว

“Formica Science Camp 17” ค่ายแนะแนวคณะวิทย์ พระจอมเกล้าธนบุรี

ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายที่จะให้ความรู้ ประสบการณ์และความสนุก จากภาควิชาต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการเรียนและการทดลองของทุกภาควิชา ที่ไม่เหมือนที่ไหน

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

25 พฤษภาคม 5 มิถุนายน 2562

จำนวนที่รับ

120 คน

ระดับการศึกษา (ปีการศึกษา 2562)

ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

300 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ค่ายแนะแนวทางการศึกษา สำหรับน้องมัธยมปลายที่สนใจในความเป็นวิทยาศาสตร์ ให้ได้รู้จักกับ “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ค่ายที่คับคั่งไปด้วยกิจกรรม ทั้งการทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ที่รอคอยให้น้องๆ ทุกคนเข้ามาร่วมสนุกกัน

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการรับสมัคร

  1. เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. เป็นผู้สนใจในกิจกรรม
  3. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการได้ ไม่จำกัดจำนวน โดยทางสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่จะได้เข้าร่วมโครงการเองและจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
  4. เป็นค่ายกึ่งวิชาการ โดยจะจัดกิจกรรม 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 น้องๆ ทุกคนต้องใส่ชุดนักเรียนเท่านั้น
  5. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถมาเข้าร่วมโครงการได้ครบตามเวลาที่กำหนด
  6. ปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  7. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน จะต้องพักที่หอพักนักศึกษา (หอพักชายหญิงแยกกัน) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้น
  8. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด (รายละเอียด จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
  9. ลงทะเบียนพร้อมชำระค่าใบสมัคร 300 บาท ณ บริเวณใต้ภาควิชาเคมีในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 – 08.00 น.
  10. ถ้าต้องการมาพักก่อนวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ให้แจ้งมาในใบสมัครด้วย โดยกำหนดการสามารถมาพักก่อนได้ไม่เกิน 1 วัน
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH