พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป

ค่ายศิลป์ตามฝัน ประจำปี ๒๕๖๓ โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

12-14 เมษายน 2563 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

31 มีนาคม 2563 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

10 คน

ระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563

ม.ปลาย / สายอาชีวะ / ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
อายุ 16-19 ปี

ค่าใช้จ่าย

700 บาท (จ่ายเมื่อผ่านการพิจารณาใบสมัคร โดยจะได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมจากทีมงาน)

สถานที่จัดค่าย

สำนักงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอยงามวงศ์วาน ๗ จังหวัดนนทบุรี ใกล้สี่แยกแคราย

จัดโดย

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 12

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ค่ายศิลป์ตามฝัน ประจำปี ๒๕๖๓

ค่ายเยาวชนเพื่อการกุศลประจำปีของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๒ รับเยาวชนอายุ ๑๖ ถึง ๑๙ ปี

เรียนรู้ทบทวนตนเอง ดูแลจิตใจ และวางเป้าหมายชีวิต ผ่านกิจกรรมศิลปะหลากหลายด้าน อาทิ การวาดภาพ , การเขียนบันทึก , โยคะ , กิจกรรมเกม และคริสตัลโบวล์ โดยไม่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านผลงาน แต่เน้นการลงมือทำเพื่อสะท้อนตน สะท้อนชีวิต และหนทางสู่ความฝัน

วันที่ ๑๒ ถึง ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ (รวม ๓ วัน ๒ คืน) ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ งามวงศ์วาน ๗
โดยมีค่าลงทะเบียนเพียงค่าอาหาร คนละ ๗๐๐ บาท รับจำนวนจำกัดไม่เกิน ๑๐ คน

การรู้จักตัวเองเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับชีวิต และเป็นบทเรียนล้ำค่าที่เรียนรู้ก่อนย่อมได้เปรียบ เพราะการรู้จักตนเองทำให้รู้ว่าจะก้าวต่อไปในชีวิตอย่างไร เลือกเรียน เลือกงาน เลือกชีวิตแบบไหน โดยไม่ต้องคอยตามกระแสหรือฟังผู้อื่นชี้แนะนำ อีกทั้งการรู้จักตนยังมีผลต่อความสุขและความทุกข์ของชีวิต นับจากวันนี้ถึงวันหน้า ชีวิตเราลิขิตด้วยตนเอง สุขและทุกข์ก็เกิดขึ้นด้วยปัจจัยสำคัญที่ตัวเรา การรู้จักตัวเองสามารถทำได้หลายเครื่องมือ ซึ่งศิลปะ เช่น การวาด การเขียน เป็นต้น สามารถเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ตัวเรากลับมาเห็นตนเอง เข้าใจตนเอง และดูแลจิตใจ โดยค่าย “ศิลป์ตามฝัน” เป็นการอบรมสำหรับเยาวชน เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและกำลังความคิด ก่อนก้าวเดินสำคัญของชีวิต มิว่าการเรียนต่อ การเลือกงาน และการปรับตัวกับการใช้ชีวิต เป็นความรู้นอกตำราไม่มีในข้อสอบ แต่ต้องใช้ตลอดชีวิต และใช้ผ่านบททดสอบของชีวิต

เราเรียนรู้อะไรและอย่างไร

กิจกรรมในค่ายจะประกอบไปด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์เพื่อจำลองสถานการณ์ให้เกิดความเข้าใจตนเองและการปรับปรุงพัฒนาตน และกิจกรรมศิลปะหลายแบบเพื่อส่งเสริมการรู้จักตนเอง การวางเป้าหมายชีวิต และการผ่อนคลายจิตใจ อันได้แก่ การวาดเส้นที่ไม่เน้นความสวยงาม , การเขียนบันทึกจากหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” , โยคะภาวนา , กิจกรรมเกมที่ออกแบบมาให้สร้างแรงบันดาลใจในการไปสู่ความฝัน และการฟังคริสตัลโบวล์เพื่อปรับสมาธิและผ่อนคลายกายจิต การฝึกปฏิบัติในค่ายจะเน้นสามส่วนได้แก่ การทบทวนตนเอง , การมองเป้าหมาย และความสุขแห่งชีวิต ผ่านสามฐานการเรียนรู้สำคัญอันได้แก่ ฐานหัว คือปัญญา ฐานใจคือความสัมพันธ์และอารมณ์ ฐานกายคือการปฏิบัติและการใส่ใจร่างกาย เพื่อการเติบโตอย่างสมบูรณ์และสมดุล ระหว่างกิจกรรมจะเป็นการพูดคุยเพื่อถอดบทเรียนและสุนทรียสนทนา เน้นความรู้ที่ออกมาจากผู้เรียน จากการลงมือทำ การแลกเปลี่ยนความเห็น และการบอกเล่าจากวิทยากร บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้เรียนซึ่งผ่านกระบวนการกิจกรรมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น

เป้าหมายในการอบรม

 • เยาวชนที่เข้าเรียนสามารถใช้การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อการเข้าใจตัวเองได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความสวยงามและความดีเลิศของผลงาน
 • เยาวชนที่เข้าเรียนมีความเข้าใจตนเองมากขึ้น และสามารถวางเป้าหมายชีวิตหรือทิศทางที่จะเดินต่อไปได้อย่างมั่นใจ
 • เยาวชนที่เข้าเรียนได้ดูแลจิตใจตนเอง ผ่อนเบาความตึงเครียด และปรับตัวอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 1. เยาวชนไทย อายุระหว่าง ๑๖ ถึง ๑๙ ปี
 2. สมัครใจเข้าค่ายด้วยตนเอง มีความตั้งใจเรียนรู้หัวข้อต่างๆ พร้อมทำกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มอย่างไม่มีข้อยกเว้น
 3. อยู่อย่างเรียบง่ายเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเองได้
 4. ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความชอบด้านศิลปะ และไม่จำกัดว่าต้องเรียนสายศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 5. เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการอบรม

สถานที่และเวลา

วันที่ ๑๒ ถึง ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ (รวม ๓ วัน ๒ คืน)
เริ่มอบรมวันแรก ๙.๐๐ น. และจบวันสุดท้าย ๑๕.๐๐ น.

ณ สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอยงามวงศ์วาน ๗ ใกล้สี่แยกแคราย จังหวัดนนทบุรี (สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)
แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนในการอบรม จำนวน ๗๐๐ บาทถ้วน เป็นค่าอาหารมื้อหลักและอาหารว่าง
โดยค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ได้รับการสนับสนุนจากรายได้คอร์สอบรมของสถาบันฯ

ผู้สมัครเข้าเรียนที่กรอกใบสมัครและได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมจากทีมงานแล้ว ต้องโอนค่าลงทะเบียนก่อนเข้าค่ายภายในเวลาที่กำหนดเพื่อยืนยันการเข้าร่วม โดยจะไม่มีคืนค่าลงทะเบียนที่ชำระมาหรือให้เลื่อนมิว่ากรณีใด และจะไม่มีค่าใข้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้สำหรับการอบรม

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการอบรมจะได้รับใบประกาศเมื่อจบค่าย

วิทยากร

ทีมงานและเครือข่ายสถาบันธรรมวรรณศิลป์ นำทีมโดย ครูโอเล่ ผู้อำนวยการและผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” พร้อมด้วยครูสอนโยคะผู้มีประสบการณ์ ครูศิลปะ และจิตอาสา นำประสบการณ์ด้านศิลปะการวาดภาพ คริสตัลโบวล์ และ การเขียนบันทึก มาชวนน้องๆ ลงมือทำและเรียนรู้ไปด้วยกัน

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com , เพจเฟสบุ๊ค “เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์”

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า