กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
วิศวกรรม แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ

MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

6 พฤษภาคม 2560

ปิดรับสมัคร

17 เมษายน 2560

จำนวนที่รับ

สาขาวิชาละ 100 คน

ระดับการศึกษา

ม.5-6 (ไม่รับสายอาชีวะ)
มีรายละเอียดเงื่อนไขเยอะมาก อย่าลืมอ่านด้านล่าง

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.5-ม.6 ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุที่มีต่อการพัฒนาประเทศ การนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ มีโอกาสรู้จักเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่สำคัญในสาขาวิชา ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา

ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร มีโอกาสเพิ่มเติมประวัติของตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งถ้าเป็นนักเรียนที่กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2560 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถนำประกาศนียบัตรของโครงการนี้

มาใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หรือสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี (กำลังเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น โครงการโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ ส่วนนักเรียนที่กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.5 ในปีการศึกษา 2560 สามารถเพิ่มเติมประวัติของตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ใน 2 สาขาวิชาข้างต้น ในปีการศึกษา 2562 ได้

เงื่อนไขของผู้สมัคร

 1. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้
  1. สำหรับผู้กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.5 ในปีการศึกษา 2560
   • ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.4 รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
  2. สำหรับผู้กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2560
   • ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5 รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
   • ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-35 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เมื่อเรียงตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.5 (นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5)
 2. สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี (กำลังเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี) ต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้
  • ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
   • ผู้กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.5 ในปีการศึกษา 2560 ให้นับค่าระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.4
   • สำหรับผู้กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2560 ให้นับค่าระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5
กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp