พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 6

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

ภาคใต้ 17 – 21 มีนาคม 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2560
ภาคเหนือ 21- 25 เมษายน 2560
ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 8 – 12 พฤษภาคม 2560
(ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

31 มกราคม 2560
7 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนที่รับ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย / อาชีวศึกษา / เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 -21 ปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

ภาคใต้ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก The Pine Resort จ.ปทุมธานี

จัดโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เว็บไซต์ค่าย โหลดใบสมัครสำหรับเยาวชน โหลดใบสมัครสำหรับที่ปรึกษา

โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นความร่วมมือ ระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ,สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การสนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชน และองค์กรพัฒนาเยาวชนอีกหลายแห่ง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านสำนึกพลเมือง การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

กิจกรรมในค่ายและโอกาสที่จะได้รับ…

 • จุดประกายการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
 • วัดแววอัจฉริยภาพเพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง
 • ฝึกคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
 • เข้าถึงแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายดาย
 • ระเบิดไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานแปลกๆ ใหม่ๆ
 • ได้สิทธิ์เข้าอบรมค่ายหลักสูตร 2 และ 3 (ปี 60)
 • โครงงานแปลกใหม่จะได้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมจนจดอนุสิทธิบัตร และ/หรือ ส่งเข้าประกวดระดับชาติ/นานาชาติ
 • เพิ่มโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีสมาชิก 3 คน เยาวชนจะต้องมีที่ปรึกษาของกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน (ครู / อาจารย์ หรือที่ปรึกษาจากแหล่งท้องถิ่น ชุมชน เช่น ผู้รู้ในชุมชน / ผู้ปกครอง ฯลฯ) เพื่อดูแล ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่ม (ที่ปรึกษา 1 คน สามารถดูแลกลุ่มเยาวชนได้ไม่เกิน 2 กลุ่ม)
 2. สมาชิกในกลุ่มต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา หากศึกษาอยู่ชั้น ม.4 หรือ อาชีวศึกษา (ปวช.) ปี 1 ในปีการศึกษา 2560 จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมก่อน
 3. ในกรณีเป็นเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 21 ปี
 4. เป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานขับเคลื่อนในชุมชนหรือโรงเรียนของตนเอง และสามารถพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่องได้หลังจากผ่านค่ายอบรมแล้ว (ในกรณีที่เยาวชนมีความสนใจในการทำงานต่อเนื่อง จะใช้เวลาในการพัฒนาผลงานประมาณ 1 ปี)
 5. หากมีผลงานที่แสดงจิตสำนึกรักท้องถิ่นและมีแนวคิดใหม่ๆ หรือสนใจสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการจัดอบรม

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้  ระหว่างวันที่ 17 – 21  มีนาคม 2560 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน  2560  ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21- 25 เมษายน 2560  ณ เขื่อนภูมิพล  จ.ตาก

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2560 The Pine Resort จ.ปทุมธานี

ปิดรับสมัครวันที่

31 มกราคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดให้กรอกข้อมูล และเขียนบอกเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมค่าย

 1. ใบสมัครสำหรับเยาวชน คลิ๊ก
 2. ใบสมัครสำหรับครูที่ปรึกษา คลิ๊ก

(ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดทั้งสองส่วน ให้ครบถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ คลิ๊กที่นี่

ช่องทางการส่งใบสมัคร

 1. กรอกข้อมูลในไฟล์ใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่ Email : moveworldtogether@gmail.com
 2. กรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่
  สำนักงานโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
  เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  รหัสไปรษณีย์ 12120
 3. กรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่ หมายเลขโทรสาร (Fax.) 02-5644413
  หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  โทร. 084-774-0275, 095-540-7070

หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : Move World Together

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า