ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย

ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่10

ปิดรับสมัครแล้ว
ค่ายนี้ปิดรับสมัครแล้วครับ

วันที่จัดค่าย

16-20 ตุลาคม 2556

ปิดรับสมัคร

13 กันยายน 2556

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา

ม.4-6

ค่าใช้จ่าย

480 บาท

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รายละเอียดค่าย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและความต้องการที่แท้จริงในการเลือกคณะที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
๒. เพื่อให้นักเรียนและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ
๓. เพื่อให้นิสิตและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันทางสังคมได้อย่างมีความสุข
๔. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สู่สังคม
๕. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และมีความรู้ในด้านระเบียบและ แนวทางการใช้ชีวิตเมื่อเข้ามาเป็นนิสิตระดับมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 หรือ 6
2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคติดต่อใดๆ
3. ผู้ปกครองต้องรับทราบและอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ( กรอกข้อมูลครบถ้วน )
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 13 กันยายน 2556 โดยส่งมาที่
สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
(วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้าย “ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 10”)

*หมายเหตุ
1. รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการเพียง 100 คนเท่านั้น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าที่พักสำหรับ 5 วัน 4 คืน จำนวน 480 บาท หลังจากประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโอนเงินเข้าบัญชี 769-246691-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
3. ประกาศผลทาง facebook : Nontri Camp#10 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการชำระเงินได้ทาง facebook : Nontri Camp#10
4. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ พี่ตั๊ก 09 0970 0211 พี่แม้ว 08 3851 0909,พี่เฟิร์ส 08 0284 6366
หรือทาง facebook : Nontri Camp#10
5. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก “ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 10” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
6. ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้

button_fb button_tw

 

[facebookpost https://www.facebook.com/photo.php?fbid=520803184659789&set=a.413469985393110.95438.408651225874986&type=1]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ClevzKTz

พี่หยก นักศึกษาปี 2 คณะไอทีลาดกระบัง มุ่งมันที่จะเป็นนักพัฒนาโมบายแอพฯ :)