กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป วิทยาศาสตร์

กิจกรรมฝึกอบรม “แบคทีเรียเรืองแสง”-สวทช. (Genetics)

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

อังคาร 6 – พฤหัส 8 มิถุนายน 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

16 คน

ค่าใช้จ่าย

4,066 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

สถานที่จัดกิจกรรม

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. (ดูแผนที่)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางหลักสูตร “แบคทีเรียเรืองแสง”

น้องๆจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์และชีววิทยา/พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิชาการ สวทช. โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบคทีเรียเรืองแสงที่มียีน Green fluorescent protein (GFP) ด้วยเทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุล ซึ่งน้องๆจะเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การค้นพบโปรตีนเรืองแสง (GFP) และการประยุกต์ใช้ การเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) การสร้างแบคทีเรียดัดแปลงพันธุกรรมอย่างง่าย การตรวจหาแบคทีเรียที่รับเอาดีเอ็นเอลูกผสมด้วยวิธี Colony PCR การแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้าด้วยเทคนิค Gel electrophoresis การตรวจผล Colony PCR โดย Gel electrophoresis การเตรียมพลาสมิดดีเอ็นเอ การตัดพลาสมิดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ และการตรวจผลการตัดพลาสมิดโดย Gel electrophoresis

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม

  1. ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์และชีววิทยา/พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาด้วยเทคนิคด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล
  2. ผู้เรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
  3. ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน

ระยะเวลากิจกรรม : 6-8 มิถุนายน 2566 (3 วัน)

ค่าใช้จ่าย : 3,800 บาท/คน (ราคาไม่รวม vat)
*ค่าใช้จ่ายรวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร ที่พัก อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
(มีที่พักให้ระหว่างการจัดกิจกรรม โดยพักที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2564 7000 ต่อ 77249 (ดร.จันทิรา) และ 0 2564 7000 ต่อ 77113 (ดร.กรรณาภรณ์)


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp