กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป วิทยาศาสตร์

กิจกรรมฝึกอบรม “การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย”

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

จันทร์ 8 – พุธ 10 พฤษภาคม 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 28 เมษายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

16 คน

ค่าใช้จ่าย

3,745 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

สถานที่จัดกิจกรรม

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. (ดูแผนที่)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านจุลชีววิทยาเรื่องการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิชาการ สวทช. โดยเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคปลอดเชื้อ เทคนิคการฆ่าเชื้อ และเทคนิคพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ การเตรียมอาหารโดยผ่านการฆ่าเชื้อ การนับเชื้อ (Total plate count) การเจือจางตัวอย่างเชื้อ (Serial dilution) การเตรียมหัวเชื้อสำหรับทดสอบในอาหารเหลว และการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม

  1. ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาหัวข้อเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
  2. ผู้เรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
  3. ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน

ระยะเวลากิจกรรม : 8-10 พฤษภาคม 2566 (3 วัน)

ค่าใช้จ่าย : 3,500 บาท/คน (ราคาไม่รวม vat)
*ค่าใช้จ่ายรวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร ที่พัก อาหารกลางวัน และอาหารว่าง (มีที่พักให้ระหว่างการจัดกิจกรรม โดยพักที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
สวทช.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2564 7000 ต่อ 77249 (ดร.จันทิรา) และ 0 2564 7000 ต่อ 77113 (ดร.กรรณาภรณ์)


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp