กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
อาสา/อนุรักษ์

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์”

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

ภาคกลาง 18-20 สิงหาคม 2560
ภาคใต้ 1-3 กันยายน 2560
ภาคอีสาน 9-11 ตุลาคม 2560
ภาคเหนือ 18-20 ตุลาคม 2560
(ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

ภาคกลางและภาคใต้ 15 มิถุนายน 2560
ภาคอีสานและภาคเหนือ 25 กรกฎาคม 2560

จำนวนที่รับ

ภาคกลาง 70 คน
ภาคใต้ 70 คน
ภาคอีสาน 70 คน
ภาคเหนือ 70 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

ภาคกลาง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ภาคใต้ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ภาคอีสาน ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธาณี
ภาคเหนือ ณ สวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จัดโดย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

เว็บไซต์ค่าย โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ก้าวเพื่อรักษ์” โดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การถ่ายทอดความรู้จากเครือข่ายนักอนุรักษ์ที่ทำงานจริงในพื้นที่ของแต่ละภูมิภาค การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนรู้ของเยาวชน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. รวมถึงกิจกรรมเวิร์คชอปจุดประกายโครงการเพื่อสังคม เพื่อให้เยาวชนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่ายมาสังเคราะห์ความคิดและสร้างเป็นโครงงาน โดย ปตท.สผ. ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอโครงงานด้านการอนุรักษ์และรับทุนสนับสนุนโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติจริงและทำประโยชน์ให้ท้องถิ่นของตนเองต่อไป

สำหรับโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี) ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ภาคละ 70 คน เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ ค่ายภาคกลางและภาคใต้ เปิดรับสมัครวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2560 โดยกิจกรรมค่ายภาคกลางจะจัดขึ้นวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรมค่ายภาคใต้จะจัดขึ้นวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา สำหรับค่ายภาคอีสานและภาคเหนือ เปิดรับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 25 กรกฎาคม 2560 โดยกิจกรรมค่ายภาคอีสานจะจัดขึ้นวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี และค่ายภาคเหนือจะจัดขึ้นวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเยาวชนจะได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน การเพาะฟักลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ การเพาะปลูกและนวัตกรรมการเกษตรจากวัสดุเหลือใช้ การทำแผงกันไฟป่า และการทำบ่อก๊าซชีวภาพ และเวิร์คชอปจุดประกายการทำโครงการเพื่อสังคม พร้อมโอกาสในการเสนอโครงงานด้านการอนุรักษ์และรับทุนสนับสนุนโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติจริง

เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy สามารถส่งบทความเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 พร้อมรายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เคยเข้าร่วม มาที่

ศูนย์ประสานงานโครงการ PTTEP Teenergy ตู้ ปณ. 103 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
หรือทางอีเมล์ [email protected]

ดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/pttepteenergycamp หรือ http://www.pttep.com/th/Newsandnmedia.aspx สอบถามข้อมูลโทร. 093 848 9087

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp