ประกวดแข่งขัน

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ปิดรับสมัครแล้ว

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ากว่า 1,800,000 บาท

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรม

ประกาศผลผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ 18 ตุลาคม 2562
แข่งขันรอบรองชนะเลิศ 23-24 พฤศจิกายน 2562
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 22 ธันวาคม 2562

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

1 ตุลาคม 2562

การรับสมัครเป็นบุคคลเดี่ยว หรือเป็นทีม ทีมละกี่คน

เป็นการแข่งขันเดี่ยวที่เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด (ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า) และการขับร้องได้หลากหลายแนวอย่างไม่จำกัด

ระดับการศึกษาของผู้สมัครแข่งขัน

แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

ระดับประถมศึกษา 200 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 300 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 400 บาท
ระดับอุดมศึกษา 500 บาท

ของรางวัล

ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ากว่า 1,800,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จัดโดย

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์กิจกรรม

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด “การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562” ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ากว่า 1,800,000 บาท

ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย เป็นเวทีการประกวดที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีจุดเด่นของการประกวดที่เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการขับร้องไม่จำกัดแนวเพลง เป็นเวทีการประกวดดนตรีที่เปิดกว้างที่สุด ที่เปิดโอกาสให้เหล่าเยาวชนดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล ได้แสดงบทเพลงผ่านเครื่องดนตรีท้องถิ่น อันแสดงเอกลักษณ์ของดนตรีแต่ละถิ่นแดนให้ประจักษ์สู่สายตาโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set

การประกวดแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา

เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด (ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า) และการขับร้องได้หลากหลายแนวอย่างไม่จำกัด โดยพิจารณาด้วยหลักการตัดสินที่มุ่งเน้นความไพเราะเเละความสามารถในการเเสดงออกซึ่งศิลปะการเล่นดนตรีของผู้ประกวดเป็นสำคัญ

  • เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวด เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด (ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า)
  • เครื่องดนตรีไทย ทุกประเภท เช่น แคน โปงลาง ขลุ่ย ระนาด ฆ้องวง ซอ ปี่ กระจับปี่ จะเข้ ขิม และขับร้อง
  • เครื่องดนตรีสากล ทุกประเภท เช่น ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล กีต้าร์ เปียโน ฟลุต คลาริเนต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต และขับร้อง
  • เครื่องดนตรีของโลก เครื่องดนตรีที่มีแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ (Acoustic Sound) เช่น เครื่องดนตรีของประเทศจีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร และลาว

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด และส่งผลงานทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH