ค่ายครู ค่ายอาสา

Summer School season 3 : ตามหาคนที่ใช่ (ครูอาสาสอนนักเรียน) ให้เด็กๆ

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

30 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

22 มกราคม 2562

จำนวนที่รับ

36 คน

ระดับการศึกษา

ม.5-ม.6 / สายอาชีวะ / (เต็มโควตาแล้ว)
นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

โรงเรียนวัดนาวง จ.ปทุมธานี (แถวๆ ดอนเมือง)

จัดโดย

EdWINGS Education Co., Ltd.

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย Line @summerschool สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

Summer School

โครงการที่ชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาทักษะให้กับเด็กๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการปรับพื้นฐานด้านวิชาการ ของนักเรียนชั้น ม. 1–3 ในโรงเรียนขยายโอกาส ผ่านการสร้างชั้นเรียนแบบกิจกรรม (Activity-based Learning) ที่ประยุกต์ 4 วิชาหลัก คณิต วิทย์ อังกฤษ และไทย เข้ากับทักษะผู้ประกอบการ พร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะชีวิต และช่วยนักเรียนหาคำตอบว่า “เรียนไปทำไม”

เป้าหมายของโครงการ

ระยะสั้น
 • นักเรียนจะได้รู้จักตนเอง >> “มีเป้าหมาย”
 • นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียน >> “รู้ว่าเรียนไปทำไม”
 • นักเรียนได้ค้นหา ค้นพบ ทดลอง และมองเห็นศักยภาพของตนเอง
 • สามารถทำงานเป็นทีม สร้างการเรียนรู้ร่วมกับครู ใช้วิชาพื้นฐานที่เรียนมาสร้างสินค้า และหาวิธีขายสินค้าได้
ระยะยาว
 • ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน ม.ต้น
 • ปรับรูปแบบและหลักสูตรการเรียนการสอน โดยผสานการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
เราอยากจะพัฒนาเครือข่ายอาสาคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งสร้างระบบอาสาที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปด้วยกัน

บทบาทหน้าที่ของ Volly (ครูอาสา) แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

1. ช่วงก่อนโครงการ: ติดอาวุธ (Training)

ทุกวันเสาร์เต็มวัน ช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 62 รวมเป็นเวลา 6-7 วัน + ทริปค้างคืน วันเสาร์ – อาทิตย์ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในช่วงเดือน มี.ค. 62

 • เข้าร่วมฝึกฝนวิทยายุทธเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเข้าไปสอน โดยเริ่มจากพื้นฐานการรู้จักและเข้าใจตนเอง เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น เรียนรู้การทำงานร่วมกัน และครอบคลุมถึงด้านการบริหารจัดการตนเอง การจัดการชั้นเรียนการสื่อสาร และทักษะผู้ประกอบการ
 • พบปะเหล่าเพื่อนๆ ครูอาสาและทีมงานที่สุดแสนจะน่ารัก (แฮ่ม!)
 • วางแผนการปฏิบัติภารกิจ และเตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อมก่อนเข้าสอนในโรงเรียน
2. ช่วงโครงการ: เข้าสอน (On School)

เข้าสอนเต็มวัน จันทร์ – ศุกร์ ช่วงต้น – กลางเดือน พ.ค. 62 เป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ ณ โรงเรียนวัดนาวง จ.ปทุมธานี

 • ตื่นเช้าพบนักเรียน ทำกิจกรรมโฮมรูม – โดยเป็นครูประจำวิชา 1 วิชา (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ)
 • ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ต้น ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ (*อาจมีประดิษฐ์สื่อประกอบการเรียนรู้ตามจริตและความเหมาะสม)
 • จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียน เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เป็นครูประจำชั้นหรือที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ 1 ห้องเรียนให้สำเร็จลุล่วงและขายได้จริง (มี 4 ห้องการเรียนรู้ให้เลือก ดังนี้ ห้องเมืองของเล่น, ห้องทดลองของซาโป้, ห้องเชฟกระทะเด็ก และ ห้องอาร์ทติส)
 • ใส่ใจความเป็นอยู่เบื้องต้นของนักเรียน เช่น เข้าเรียนตรงเวลาสม่ำเสมอ, กินข้าวกลางวันจนอิ่ม, ทำความสะอาดห้องเรียนหลังเลิกเรียน, กลับบ้านตรงเวลา
 • ติดตามพัฒนาการของนักเรียนและตัวคุณเองอย่างต่อเนื่อง
 • เข้าร่วมกระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับโค้ชพี่เลี้ยง (MT) และทีมงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองในทุก ๆ วัน
 • จัดการตัวเองให้ได้พักผ่อนเต็มที่ในทุกๆ วัน
3. ช่วงหลังโครงการ: Stepback

วันเสาร์ – อาทิตย์ ปลายเดือน พ.ค. 62*

 • เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนของโครงการฯ (วันเวลาหรือรูปแบบกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

สิ่งที่คุณจะได้จากโครงการ

 • การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอน
 • ประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน เข้ามาสัมผัส และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้เด็กๆ
 • พัฒนาทักษะด้านการจัดการการศึกษา ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะผู้ประกอบการ ทักษะด้านการสื่อสาร และการพัฒนาชุมชน
 • พี่เลี้ยงประจำตัวและทีมงานที่คอยสนับสนุนการทำงานตลอดโครงการฯ
 • เครือข่ายคนอาสารุ่นใหม่ที่มีพลังเฉพาะตัว
 • ที่พักฟรี! ช่วงโครงการ (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นเวลา 3 สัปดาห์)
 • บำรุงกำลังด้วยอาหารเช้าและอาหารกลางวัน อร่อยครบสารอาหาร ที่คัดสรรโดยนักโภชนาการมือฉมังตลอดช่วงโครงการฯ
 • เบี้ยเลี้ยงประจำวันนิดหน่อยในช่วงโครงการฯ

ถ้าหากคุณสนใจอยากช่วยกันพัฒนาเด็ก พัฒนาการศึกษา ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาตัวเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง inboxpage
หรือโทร 095-565-8835

รอคุณมาเป็นส่วนเติมเต็มอยู่น้าาาา :)

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH