แท็ก - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

Thailand Innovation Awards : TIA ครั้งที่ 20

หากคุณคือนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาชีวะ ที่มีไอเดีย มีฝัน อยากสร้างผลงานเป็นธุรกิจ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนอื่น โครงการนี้รอคุณอยู่ THAILAND INNOVATION AWARDS 2020 ค่ายพัฒนาศักยภาพนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR

กิจกรรมอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับสมัคร Founder Apprentice รุ่น อาชีวะ

สำหรับอาชีวะ ที่สนใจการพัฒนานวัตกรรมและอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ จะได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงมือทำ ฝึกงานกับธุรกิจที่มีนวัตกรรมช่วงปิดเทอม พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการก่อตั้งธุรกิจและได้เครือข่าย