พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป วิทยาศาสตร์

Thailand Food Innovation Junior Bootcamp by NSTDA

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

15-16 สิงหาคม 2563 (ค้างคืน)

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

31 กรกฎาคม 2563

จำนวนที่รับ

30 ทีม

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

บ้านวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) จ.ปทุมธานี

จัดโดย

ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

Thailand Food Innovation Junior Bootcamp เปิดรับสมัครแล้ว !!!

ฝ่ายวิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ สวทช. ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญชวน …น้องๆ ระดับมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา
: นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและนวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต Thailand Food Innovation Junior Bootcamp : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation ในวันที่ 15 – 16 ส.ค. 63 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

น้องๆ จะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง

  • Inspiration สร้างแรงบันดาลใจจากตัวอย่างความสำเร็จจาก FI Innovation Contest
  • Food Literacy ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร
  • Design Thinking วิธีการสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
  • Business Model แนวทางการวางโมเดลธุรกิจนวัตกรรมอาหาร
  • Contest เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและโอกาสเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ในโครงการ FI Innovation Contest 2021

เตรียมทีม แล้วมาสมัครเลย หากมีคุณสมบัติดังนี้

  • กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย
  • มีจำนวนสมาชิก 5 คน
  • มีสมาชิกในทีม อย่างน้อย 2 คน กำลังศึกษาในสาย คณิต-วิทย์
  • มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp