คอม/ไอที ค่ายพัฒนาทักษะ

THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

21-24 ธันวาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

30 พฤศจิกายน 2562

จำนวนที่รับ

45 คน

ระดับการศึกษา

นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 18-29 ปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

จัดโดย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

THNG Camp กลับมาแล้ว!

ค่าย Thailand Networking Group ครั้งที่ 9
THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

ในปีนี้เราเห็นถึงความสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) อย่างที่ทราบกันว่า อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ค่ายนี้จะสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกที่ควรมีการรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ฯลฯ ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต อาทิ การกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต, ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต, การป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน, ความเป็นส่วนตัว, กลไกการอภิบาลอินเทอร์เน็ต, การแสดงออกบนโลกออนไลน์, การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์และโอกาสในการมีส่วนร่วม รวมทั้งสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์

โครงการในปีนี้จึงจัดภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#9 : Internet Governance & Hackathon”

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 18 – 29 ปี ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
    • สาขาไอที: เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • สาขาการตลาด: เปิดกว้างให้กับทุกสาขาวิชา สามารถนำความรู้ที่มีมาต่อยอดได้
  2. มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมเพื่อสังคม
  3. ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงออก

ค่ายนี้ ได้ทั้ง ความรู้ ประสบการณ์ และ มิตรภาพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thng.in.th

กรอกใบสมัครเลย https://bit.ly/2nzkOV7

หมายเหตุ

การคัดเลือกพิจารณาจากการตอบคำถามจากโจทย์ที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร หากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเกินจำนวนที่รับสมัคร ทางผู้จัดจะสัมภาษณ์ผู้สมัครผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงอีกครั้ง โดยการตัดสินของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH