ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ค่ายแนะแนว

ค่าย TNI World Class ครั้งที่ 3

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

10-11 ตุลาคม 2560 (ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

15 กันยายน 2560

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา

ม.6 เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป (ไม่รับสายอาชีวะ)

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จัดโดย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

ดูข้อมูลและสมัครที่เว็บไซต์ค่าย

ค่าย TNI World Class ครั้งที่ 3

จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุน TNI World Class คณะละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปีการศึกษา และมีทุนสนับสนุนการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศในช่วงที่กำลังศึกษา ภายในค่ายมีกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และทำความรู้จักคณะที่ตนสนใจ รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยตลอดจนเส้นทางในอนาคตของแต่ละสาขา

โครงการ TNI World Class สำหรับปี 2561 นี้ จะคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ต้องการและสามารถยอมรับเงื่อนไขการสมัครได้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

มีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกสายการเรียน)
  • เป็นผู้มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา 3.25 ขึ้นไป
  • เป็นผู้มีความประพฤติดี
  • มีความสนใจในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมค่ายแล้ว นักเรียนที่ต้องการสอบชิงทุนจะต้องมาสอบข้อเขียนเพื่อทำการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุน ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น.

ข้อสอบเป็นข้อสอบชุดเดียวกับการสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาปี 2561 ผู้ร่วมโครงการที่ต้องการมาสอบข้อเขียน จำเป็นต้องกรอกใบสมัครและทำตามขั้นตอนเดียวกับการสอบตรงฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการที่สมัครสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาของสถาบันฯไว้แล้ว สามารถสอบได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

เปิดรับสมัครวันที่ 4 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560
สมัครทางเว็บไซต์ค่าย www.tniworldclass.com

ค่ายวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560

ช่องทางติดต่อ 081-7502623 (พี่เซิง) 086-0577217 (พี่มายด์)

Facebook: TNI World Class
Website: www.tniworldclass.com
E-mail: tniworldclass@gmail.com

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH