ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ค่ายแนะแนว

“TourKMUTT2019” สัมผัสบรรยากาศการเรียน/แนะแนว ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

ปิดรับสมัครแล้ว

มาแล้ว!! กับกิจกรรม Tour KMUTT 2019 มจธ. ขอชวนน้องๆ มาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับแนะแนวการศึกษาต่อ

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

วันที่จัดกิจกรรม

11 ตุลาคม 2562

การลงทะเบียนเข้างาน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

จำนวนที่รับ

1,500 คน

งานนี้เหมาะกับใคร?

อาจารย์แนะแนว และนักเรียนระดับ ม.ปลาย / ปวช. สายวิชาที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดโดย

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เว็บไซต์กิจกรรม ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

มาแล้ว !! กับกิจกรรม Tour KMUTT 2019

มจธ. ขอชวนน้องๆ มาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับแนะแนวการศึกษาต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 600 คน

 • เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนว
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) **เฉพาะนักเรียนสายการเรียน วิทย์ – คณิต เท่านั้น ** 
 • และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.สายวิชาที่เกี่ยวข้อง)

โดยให้นักเรียนเลือก 3 ภาควิชาที่อยากเข้าเยี่ยมชม ดังนี้

 1. วิศวกรรมไฟฟ้า
 2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 4. วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
 5. วิศวกรรมเครื่องกล
 6. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 7. วิศวกรรมอุตสาหการ
 8. วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
 9. วิศวกรรมเคมี
 10. วิศวกรรมโยธา

คณะวิทยาศาสตร์ 200 คน

 • เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนว
 • และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5 – ม.6) **เฉพาะนักเรียนสายการเรียน วิทย์ – คณิต เท่านั้น **

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คน

เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนวและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 150 คน

 • เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนว
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) **เฉพาะนักเรียนสายการเรียน วิทย์ – คณิต และ ศิลป์ภาษา เท่านั้น ** 
 • และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.- ปวส.)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 150 คน

เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนวและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

 • กลุ่ม 1 สำหรับผู้สนใจ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 50 คน
 • กลุ่ม 2 สำหรับผู้สนใจ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 40 คน
 • กลุ่ม 3 สำหรับผู้สนใจ : สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 30 คน
 • กลุ่ม 4 สำหรับผู้สนใจ : สาขาออกแบบวิชาอุตสาหกรรม 30 คน

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 50 คน

 • เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนว
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) **เฉพาะนักเรียนสายการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ และ คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ เท่านั้น **
 • และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1 – ปวช.3) **เฉพาะสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น **

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 250 คน

เปิดรับอาจารย์แนะแนว นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

 • กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้สนใจ : หลักสูตรมีเดียอาตส์ 120 คน
 • กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้สนใจ : หลักสูตรเทคโนโลยีมีเดีย 80 คน **เฉพาะนักเรียนสายการเรียน วิทย์ – คณิต และ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น **
 • กลุ่มที่ 3 สำหรับผู้สนใจ : หลักสูตรมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 50 คน
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH