บทความ

Warwick Open House 2018: วาดฝันเข้าอินเตอร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ (TCAS 62) ไม่ยากอย่างที่คิด

บทความนี้ได้รับการสนับสนุนจาก  Warwick Institute

จากระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแบบใหม่ (TCAS) ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา เชื่อว่ามีน้องๆ หลายคนที่สมหวังได้ที่นั่งในคณะที่ต้องการ และผิดหวังจากคณะที่ฝันไว้ เพราะเป็นปีแรกของระบบดังกล่าว ทำให้น้องๆ ไม่สามารถคาดเดาคะแนนได้อย่างปีอื่นๆ ที่ผ่านมา

เพื่อไขข้อสงสัยและเตรียมความพร้อมสำหรับ TCAS 62 ปีหน้า วันนี้พี่ช้างจึงได้มาสัมภาษณ์พี่ๆ 3 ท่านจากโรงเรียนเตรียมอินเตอร์ฯ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ “Warwick Institute” นำโดย

 • พี่แบงค์ อภิชัย ไชยวินิจ ผู้บริหารสถาบัน Warwick Institute
 • พี่บี เกรียงศักดิ์ ไชยวินิจ อาจารย์ผู้ก่อตั้งสถาบัน
 • พี่จี กมลพร สุวรรณสิงห์ นักวิเคราะห์ด้านการศึกษาของสถาบัน

พี่แบงค์ ผู้บริหาร Warwick Institute

ระบบ TCAS ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

พี่จี – ถือเป็นปีแรกที่เริ่มระบบนี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ได้มอบหมายให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีหลักการที่สำคัญ คือ

 • ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร
 • ให้จัดการสอบเพื่อคัดเลือกได้หลังจากนักเรียนเรียนจบแล้วโดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง
 • ให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

โดย ทปอ. ได้แบ่งการยื่นคะแนนออกเป็น 5 รอบ โดยแต่ละคณะจะเปิดรับคะแนนในรอบที่ต่างกันออกไป เช่น คณะอินเตอร์ฯ จุฬาฯ เปิดรับแค่ 3 รอบแรกเท่านั้น ในขณะที่ของธรรมศาสตร์เปิดทุกรอบ

ข้อดีคือระบบทำให้มีความชัดเจนเรื่องโควต้าการรับของแต่ละคณะ

แต่ข้อเสียคือรอบแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันด้านคะแนนล้วน ซึ่งน้องๆ จะไม่สามารถอิงคะแนนจากระบบเก่าได้เลย เนื่องด้วยฐานข้อมูลด้านคะแนนยังไม่เสถียร ทำให้น้องๆ เกิดความลำบากในการตัดสินใจเลือกคณะ บางคนถึงกับยอมยืนยันสิทธิ์และเข้าเรียนในคณะที่ไม่ได้อยากเข้ามากนัก ด้วยกลัวว่ารอบต่อไปจะไม่ได้คณะที่ฝันไว้ เพราะรอบหลังๆ จะเป็นรอบเก็บตก (Clearing house) ซึ่งที่นั่งจะน้อยลงมากๆ

พี่บี อาจารย์ผู้ก่อตั้งสถาบัน

พี่บี – ตอนแรกที่ออกมา ผมดีใจมาก เพราะเชื่อว่าระบบ TCAS จะทำให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา

สำคัญคือเราต้องชัดเจนที่สุดว่าเราอยากเข้าคณะอะไร เพราะเราจะไม่มีสิทธิ์กันที่คนอื่น ทำให้โอกาสทางการศึกษากระจายถึงทุกคนได้ ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับระบบเก่า น้องๆ อาจยื่นคะแนนและได้ 6 คณะพร้อมกัน แต่สุดท้ายเลือกแค่คณะเดียว ซึ่งมันเป็นการตัดโอกาสคนอื่น

โดย TCAS ทั้ง 5 รอบ เป็นการกรองเด็กให้มีที่นั่งเรียนในมหาวิทยาลัยทุกคน รอบแรกจะกรองเด็กมีความสามารถสูงมากๆ เข้ามาก่อน น้องๆ ต้องมี Portfolio ที่ดีระดับประเทศ และลดหลั่นกันในรอบต่อๆ ไป

แต่ถ้าน้องๆ รอยื่นรอบ 4-5 จะทำให้มีความกดดันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคณะที่มีการแข่งขันสูง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรอินเตอร์ฯ จุฬาฯ (BBA) จะได้รับการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเรียนเกือบเต็มตั้งแต่รอบแรกๆ แล้ว

พี่แบงค์ – ผมมองว่า TCAS เป็นระบบที่ทางกระทรวงศึกษาฯ และ ทปอ. ต้องการร่วมกันแก้ปัญหาการสูญเปล่าของที่นั่งในมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบเป็นตัวกรองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

น้องๆ สามารถเลือกเรียนได้เพียงคณะเดียวเท่านั้นในแต่ละรอบ ซึ่งช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการโควต้าที่เหลืออยู่ได้โดยการนำไปเปิดรับรอบถัดไป

ในทางกลับกัน ระบบ TCAS เพิ่มความกดดันให้น้องๆ กว่าที่เคย เพราะไม่มีสถิติคะแนนมาเปรียบเทียบให้ทราบถึงโอกาสติด และความไม่แน่นอนของระบบที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้เกิดข่าวในแง่ลบอย่างที่ทุกคนเห็นมา

น้องๆ นักเรียนในงาน Warwick Open House 2017

เตรียมตัวสอบเข้าอินเตอร์ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ สำหรับ TCAS 62 ได้อย่างไร?

พี่แบงค์ – ในขณะที่ TCAS 61 ค่อนข้างมีปัญหาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าหลักสูตรปกติอย่างที่เราเห็นในสื่อต่างๆ แต่สำหรับหลักสูตรอินเตอร์ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์นั้นกลับมีผลกระทบทางด้านลบน้อยกว่าเพราะ

 1. น้องๆ ไม่ต้องสอบข้อสอบส่วนกลาง ซึ่งมีโอกาสสอบเพียงครั้งเดียว แต่ต้องสอบวัดระดับผลประเภทต่างๆ ตามที่คณะนั้นๆ กำหนด (อาทิ SAT / IELTS / CU-TEP / TU-GET) ซึ่งสามารถสอบกี่ครั้งก็ได้จนได้คะแนนที่ดีที่สุด เพื่อรอยื่นเข้า TCAS ทำให้น้องๆ กดดันน้อยลง
 2. คะแนนแอดมิชชั่นหลักสูตรอินเตอร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ในปีนี้อาจจะสูงขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้พุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ทำให้น้องๆ ไม่ต้องมาพะวงเรื่องคะแนนที่จะต้องทำ (Warwick Institute มีข้อมูลคะแนนจากศิษย์เก่าที่แอดติด 2,500 คนในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา)
 3. คะแนนเหล่านี้ที่น้องๆ สอบจะมีอายุ 2 ปี และไม่จำกัดอายุคนสอบ แปลว่าน้องๆ สามารถเตรียมตัวสอบได้ตั้งแต่ ม.4 และทำคะแนนใหม่ได้เรื่อยๆ เก็บคะแนนที่ดีที่สุด ถึงแม้ว่าคะแนนน้องจะน้อยลงบ้างในบางครั้ง แต่ทางคณะก็จะดูคะแนนที่สูงที่สุดที่น้องๆ เคยทำได้ ทำให้เราทะยอยเก็บคะแนนได้ อันไหนเราได้คะแนนแล้วเราก็หยุดเพื่อที่จะไปพัฒนาคะแนนส่วนอื่นต่อไป

จากเหตุผลทั้ง 3 นี้ ทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าในปี 2019 จะมีนักเรียนจำนวนมากตัดสินใจหันมายื่นคะแนนหลักสูตรอินเตอร์ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน

พี่จี นักวิเคราะห์ด้านการศึกษา Warwick Institute

พี่จี – จากผลของปีที่ผ่านมา เราเชื่อว่ากระทรวงศึกษาฯ จะปรับระบบให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ทั้งนี้น้องๆ จะต้องเตรียมตัวให้มากขึ้น เพราะการแข่งขันอาจจะสูงขึ้น ถ้าน้องเตรียมตัวดี มีการวางแผนการสอบที่ชัดเจนและถูกต้อง เรามั่นใจว่าน้องๆ จะสามารถสอบเข้าคณะที่ใฝ่ฝันได้ตั้งแต่รอบแรกที่เปิดรับ แต่ถ้าไม่ติดรอบแรกก็อย่าหมดความหวัง เราแค่ต้องวางแผนใหม่อีกครั้งเท่านั้นและทำมันให้ดีที่สุด

งาน Warwick Open House 2018 ที่กำลังจะเกิดขึ้น มีอะไรบ้าง?

พี่แบงค์ – งานนี้จัดทุกปีครับ โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยน้องๆ เรื่องข้อมูลและการวางแผน แทนที่จะให้ไปค้นคว้าเองทั้ง 35 หลักสูตรอินเตอร์ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ซึ่งใช้เวลาหลายวันและมีโอกาสพลาดข้อมูลสำคัญได้

พี่ๆ ศิษย์เก่าแนะนำหลักสูตรในงาน Warwick Open House 2017

แต่ถ้ามาที่นี่วันเดียวจะได้ข้อมูลครบ เพราะมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่แอดมิชชั่นของแต่ละคณะมาให้ข้อมูลเอง นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าของสถาบันที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัย มั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนทุกมุมแน่นอน

ที่สำคัญเราจะนำผลคะแนน TCAS 61 มาวิเคราะห์ให้เห็นเลยว่าในการยื่นแต่ละคณะเป็นอย่างไร น้องๆ ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อให้มั่นใจว่าจะติดรอบแรกในการเปิดรับสมัคร

พี่จี – ในงานนี้น้องๆ จะรู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร ส่วนตัวอยากให้น้องๆ ที่อยากเข้าภาคไทยลองมาดูข้อมูลด้วย เพราะรู้ไว้กว้างๆ ไม่เสียหาย

ที่สำคัญผู้ปกครองควรมาด้วย เพราะคุณคือคนสำคัญ เป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยให้น้องๆ ไปถึงฝัน หากน้องส่งผ่านข้อมูลที่ได้รับไปหาผู้ปกครองอีกทอดหนึ่ง อาจมีข้อมูลที่ผิดพลาดจากการสื่อสารได้

ภาพบรรยากาศการให้คำแนะนำกับเด็กนักเรียน

พี่บี – ถ้าเราวางแผนไม่ดี อาจทำให้เราไปไม่ถึงจุดที่ฝันไว้ ผมอยากให้ทุกคนมาเริ่มต้นไปด้วยกัน ถ้าไม่มีข้อมูลมากกว่าคนอื่น น้องๆ จะชนะคนอื่นได้อย่างไร

Warwick Open House 2018 ครั้งนี้จึงจะมีรายละเอียดที่มากกว่าหน้าเว็บไซต์ของคณะ รวมถึงเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆ ในการสอบข้อเขียน และนี่คือเหตุผลที่นักเรียนของเรากว่า 2,500 คนแอดมิชชั่นติดหลักสูตรอินเตอร์ จุฬาฯ-ธรรมศาตร์

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันทั้งสิ้น คือทำอย่างไรให้นักเรียนที่เดินเข้ามาด้วยกางเกงขาสั้น กระโปรงนักเรียน เดินออกไปพร้อมกับเข็มพระเกี้ยวและตราธรรมจักร

 ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

ในงานนี้ น้องๆ จะได้รับข้อมูลจากทุก 35 คณะอินเตอร์ฯ ของจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์ระบบ TCAS 61 อันนำไปสู่การวางแผนที่เป็นระบบในการพิชิต TCAS 62 จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่าของสถาบันฯ ที่ได้เข้าไปเรียนในคณะที่ฝันไว้อีกด้วย

Warwick Open House กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง!

วันที่ 5 สิงหาคม 2561
เวลา 8:30 – 18:30 น.

ณ Warwick Institute ชั้น 12A
อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ด้านหลัง Siam Discovery
(คลิกเพื่อเปิด Google Maps)

เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม (Exit 1)
หรือจอดรถที่อาคารจอดรถสยาม (Siam Car Park)

ภาพบรรยากาศการให้คำแนะนำกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ในงาน Warwick Open House 2017

นอกจากการสอนสดโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้ว Warwick Institute ยังมีการจัดการสอบเสมือนจริง (Simulation Test) เป็นแห่งแรกของไทย การแนะแนวและวางแผนการยื่นคะแนนแบบรายคนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแอดมิชชั่น กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ พร้อมทั้งการสอนเสริมฟรีเพื่อความมั่นใจก่อนลงสอบสนามจริง ทำให้น้องๆ กว่า 85% (รวม 8 ปีที่ผ่านมากว่า 2,500 คน) สอบติดหลักสูตรอินเตอร์ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ตามที่ตนหวังไว้

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

พี่ช้าง

พี่ช้าง ทีมงานแคมป์ฮับสุดคิ้วท์ นักศึกษาคณะ ICT มหิดลที่มีใจรักในค่าย :)

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า