ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร

1-2-3 Business Start Up Camp

ปิดรับสมัครแล้ว

เรียนรู้กระบวนการพัฒนาธุรกิจ การสรรค์หาไอเดียธุรกิจ แนวๆ ที่ใช่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เรียนรู้หลักการและฝึกวิเคราะห์อุตสาหกรรมและตลาด ฝึกทำแผนการตลาดที่เหมาะกับสินค้าและบริการ

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

13-14 ตุลาคม 2562 (ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

10 ตุลาคม 2562 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

8 คน

ระดับการศึกษา

ม.5 – ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้) / มหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

4,900 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

Tree Learning, CP Tower พญาไท

จัดโดย

Tree Learning

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย Line @treelearning โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!/สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

เรียนรู้กระบวนการพัฒนาธุรกิจ การสรรค์หาไอเดียธุรกิจ แนวๆ โดนๆ ที่ใช่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เรียนรู้หลักการและฝึกวิเคราะห์อุตสาหกรรมและตลาด ฝึกทำแผนการตลาดที่เหมาะกับสินค้าและบริการ และพัฒนาสู่แผนการทำธุรกิจ พร้อมฝึกฝนการนำเสนอผลงาน สำหรับน้องๆ อายุ 15-18 ปี (แคมป์ 1 วัน) และ น้องๆ อายุ 18-22 ปี (แคมป์ 2 วัน) ที่ต้องการเข้าใจภาพรวมและกระบวนการสร้างธุรกิจ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ้น ในการเลือกแนวทางการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต

1-2-3 Business Start Up Camp เป็น camp 9.00-16.00 (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง)

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH