ค่ายครู ค่ายแนะแนว

ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปิดรับสมัครแล้ว

ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้น ม.ปลาย ทุกคน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย๔ โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

6-10 เมษายน 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

31 มกราคม 2562

จำนวนที่รับ

80 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

750 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

จัดโดย

สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

โครงการค่าย เพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย๔ โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2561
  2. สามารถร่วมกิจกรรมในค่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
  3. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นลายลักษณ์อักษร
  4. ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามตลอดระยะเวลาโครงการ
  5. น้องที่เคยเข้าร่วมค่าย 1 ค่าย 2 และค่าย 3 มาแล้ว ไม่สามารถสมัครค่าย 4 ได้

รับสมัครจำนวน 80 คน ค่าสมัครค่าย 750 บาท (ได้รวมค่าที่พัก ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าของว่าง ค่าเสื้อค่าย และค่าอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมตลอดทั้งค่ายไว้แล้ว)

หลักฐานที่ใช้

  1. สำเนาบัตรนักเรียน หรือ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. รูปถ่ายสี (รูปนักเรียนหรือรูปถ่ายที่สุภาพ) ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่มุมบนขวามือของใบสมัคร
  3. หลักฐานการชำระเงิน (หลังจากการประกาศผล)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทางแฟนเพจ ค่ายเพราะครู สร้างคน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เว็บไซต์ www.edu.tsu.ac.th และ www.tsu.ac.th

หรือ

พี่ฟลุ๊ค โทร. 086-414-8299
พี่ออย โทร. 093-819-4997
พี่เฟื่อง โทร. 080-543-1458

หมายเหตุ : ค่ายนี้เป็นค่ายแนะแนวการศึกษาทางวิชาชีพครู ไม่ใช่ค่ายเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อแต่อย่างใด

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH