แท็ก - สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ประกวดแข่งขัน

การประกวดงานเขียนเยาวชน หัวข้อ สติ

#เปิดรับผลงาน #ประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๑ ชิงทุนการศึกษา ๘ รางวัล รวม ๑๖,๐๐๐ บาท ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการเผยแพร่สู่สังคมผ่านเว็บไซต์ปัญญ์ สเปซ

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

การประกวดงานเขียนเยาวชน หัวข้อ คุณค่าของชีวิต

เปิดรับผลงานแล้ว ! การประกวดงานเขียนเยาวชน ชิงทุนการศึกษา รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 10 สำหรับเยาวชนอายุ 15 ถึง 20 ปี ปิดรับผลงาน 31 ตุลาคม 2563

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

Visual Notes & Visual Thinking อัพสกิลการเรียนรู้

Workshop 1 วัน ฝึกฝนมือให้วาดไว จดบันทึกเป็นภาพเพื่อคิดด้วยสมองสองซีก ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนและการทบทวนปัญหา สร้างความจำดี กระตุ้นความเข้าใจ และความเชื่อมั่น สำหรับน้องๆ อายุ 14 – 18 ปี

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายศิลป์ตามฝัน ประจำปี ๒๕๖๓ โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์

เรียนรู้ทบทวนตนเอง ดูแลจิตใจ และวางเป้าหมายชีวิต ผ่านกิจกรรมศิลปะหลากหลายด้าน โดยไม่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านผลงาน แต่เน้นการลงมือทำเพื่อสะท้อนตน สะท้อนชีวิต และหนทางสู่ความฝัน

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

Magic Cluster คอร์สบันทึกบันดาลใจ โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 12

การอบรมเพื่อเรียนรู้เทคนิคการเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาความคิด และเป็นกระจกสะท้อนชีวิต สำหรับวัยรุ่น โดยหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

ประกวดงานเขียนเยาวชน หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง”

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 สำหรับเยาวชน อายุ 15 ถึง 20 ปี ผลงานประเภทเรื่องสั้น หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง”

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายศิลป์ตามฝัน ประจำปี ๒๕๖๒ โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์

เรียนรู้ทบทวนตนเอง ดูแลจิตใจ และวางเป้าหมายชีวิต ผ่านกิจกรรมศิลปะหลากหลายด้าน โดยไม่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านผลงาน แต่เน้นการลงมือทำเพื่อสะท้อนตน สะท้อนชีวิต และหนทางสู่ความฝัน

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป

[หมดเขตแล้ว] บันทึกอัพสมอง ประจำปี 2559

"เหลาดินสอจึงฝนข้อสอบได้ เหลาความคิดจึงทำข้อสอบได้ อัพเกรดด้วยความตั้งใจไม่พอ ต้องอัพสมองให้ได้ดังใจ" "บันทึกอัพสมอง" พัฒนาการคิด ด้วยเทคนิคการบันทึกและพัฒนาสมองที่หลากหลายเพื่อให้เก่งทุกวิชาและชีวิต